Kontakt

Kontakt

SLUSSEN plan B, ideell förening

Den 6 juli 2012 bildades den ideella föreningen SLUSSEN plan B.

Föreningens ändamål är att utveckla förslaget för förnyelse av Slussens konstruktion samtidigt som man bevarar klöverbladslösningen från 1935. Arbetet utförs av en arbetsgrupp i samråd med referensgrupper.

Arbetet med att ta fram plan B sker på ideell basis. Vi i arbetsgruppen kommer att fortsätta jobba ideellt med att fördjupa och utveckla vårt förslag till förnyelse av Slussen. Men för att kunna ta fram mer detaljerade konstruktionshandlingar, professionella kostnadskalkyler, juridisk sakkunskap, presentationsmaterial, utställningar, webb mm behöver vi ekonomiska bidrag.

Föreningen gör det möjligt för alla Slussen-vänner att stödja det fortsatta arbetet med plan B. Den som sätter in minst 100 kr på PlusGiro 64 93 39 – 9 blir medlem i föreningen. Ange din mailadress i rutan ”OCR-nummer / Meddelanden” vid inbetalning via Internet.

Alla ekonomiska bidrag, både små och stora, är självklart välkomna. De kommer att göra det möjligt att anlita externa konsulter. Vi kommer att hålla alla medlemmar informerade om vårt fortsatta arbete.

Kontakta oss om ni vill ha mer information.
Kom gärna med synpunkter och idéer.

Hälsningar
Tor Edsjö, ordförande
Richard Murray, sekreterare
Lennart Klaesson, kassör

Mailadress: info@SLUSSENplanB.nu