Möten

Finansborgarådet Sten Nordin & landshövding Chris Heister m fl.

Finansborgarådet Sten Nordin & landshövding Chris Heister m fl.

Sten Nordin och Chris Heister mf.

Finansborgarådet Sten Nordin och landshövding Chris Heister

SLUSSEN plan B Bild 13 Utställning  Konstakademien Tor Edsjš

Tor Edsjö, arkitekt, hälsar välkommen och introducerar ”Slussen plan B”

SLUSSEN plan B Bild 14 Utställning Konstakademien Lennart Klaesson

Lennart Klaesson, arkitekt, kompletterar

SLUSSEN plan B Bild 15 Utställning Konstakademien Lasse Ekblom

De blev trångt om plats, här står publiken runt en gammal modell av nuvarande Slussen

SLUSSEN plan B Bild 17 Utställning Konstakademien Johanna JŠrte

Johanna Järte, arkitekt, förklarar hur Slussen möjligheter till Träffpunkt kommer att utvecklas

SLUSSEN plan B Bild 18 Utställning Konstakademien Katarina Tobe«

… och Katarina Tobé, arkitekt, fyller på med mer info

SLUSSEN plan B Bild 19 Utställning Konstakademien Sverker Hanson

Sverker Hansson, traikplanerare, förklarar hur Slussen ska bli ännu bättre för trafiken, för bussar, cyklister och gångtrafikanter

SLUSSEN plan B Bild 16 Utställning Konstakademien Kenneth Gessler

Kenneth Gessler och Lars Ekblom, konstruktörer, förklarar hur ”SLUSSEN plan B” kan byggas på nästa halva tiden jämfört med ”Nya Slussen”

Richard Murray från arbetsgruppen

Richard Murray från arbetsgruppen