Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Tor Edsjö Arkitekt
Lars Ekblom Konstruktör
Kenneth Gessler Konstruktör
Stellan F Hamrin Vattenexpert
Sverker Hanson Trafikplanerare
Johanna Järte Arkitekt
Lennart Klaesson Arkitekt
Richard Murray Nationalekonom
Charlotte Norman Arkitekt
Katarina Tobé Arkitekt

Vi har också en referensgrupp som ”bollplank” med experter inom olika områden, bland annat för kollektivtrafik, geoteknik, stadsbild, byggnadsvård och kultur.
Vi anlitar externa konsulter för grundläggning, byggteknik, byggplanering och kostnadsberäkningar.